Totalul afișărilor de pagină

joi, 28 aprilie 2011

Noaptea...

Fiind, parcă, suflarea zeiţei Nyx, întunericul se revărsă în odaie şi plutea prin încăpere ca o şuviţă de fum, lipindu-se de pereţi şi de obiecte… Cu ochii pierduţi în întunericul transparent, am stins lumina şi m-am întins pe pat. Nu simţeam oboseală, doar gândurile îmi alergau bezmetic rătăcind într-un labirint de imagini… 
Adia un vânt uşor, culegând din păduricea de alături miresme sălbatice. Mirosea a brad…  simţeam catifeaua udă a muşchiului, rășina cicatrizată cleios pe scoarţa copacilor… noaptea aceasta de primăvară cădelniţa miresme dulci… 
Se lăsă linişte… O boare rece se agăţase de perdelele subţiri umezindu-le. O noapte groasă pogorî asupra oraşului, iar eu m-am lăsat pradă somnului… Am adormit… Eram prea obosită ca să am vreme măcar să visez…
Norii grei, înghesuiţi, cădeau peste pământ şi ploaia se dezlănţui. În apropiere, frunzişul ud şi tufişurile erau biciuite de ploaia necurmată gonită sălbatic din urmă de vijelia tânguitoare. Trezită din somn, auzeam vântul mugind furios şi ploaia căzând în rafale. Vântul, ploaia şi întunericul stăpâneau văzduhul.
 M-am aşezat cât mai comod pe pervaz ca să pot asculta cum ploaia bocănea cu degetele-i ude-n geam… Mă împresura bezna deplină şi ploaia îmi udă faţa… Gemând în depărtare ploaia se porni deasă şi mă udă până la piele.
Priveam norii ce-şi proiectau chipul blând în băltoaca care se formase în urma ploii, imaginea fiind tulburată cu fiecare picur de ploaie… Continuam să stau ghemuită pe pervaz, ascultând şoapta ploii ca pe o rugăciune.
 Atunci l-am văzut… era un necunoscut care se opri în ograda casei şi rămase liniştit şi mut în ploaia ce cădea acum deasă pe capul lui descoperit. Lumina unui bec electric era tot acolo: licărea slab prin ploaie, dar continua să străpungă întunericul…
Urmăream de sus, de la etaj, cum silueta necunoscutului se topea în beznă…
Această noapte aduse nori atât de întunecaţi şi o ploaie atât de pătrunzătoare, încât recele ei îmi intră până la oase…marți, 26 aprilie 2011

Chiar pasărea...

                      de D. Matcovschi

Obida vine ca să treacă.
De ce fugi, omule, de tine?
Au nimeni nu-i să te-nţeleagă,
Să te asculte, să te-aline?

Sărată-i lacrima ca marea
Şi mult amară-i ca pelinul,
Să n-o împaci cu răzbunarea,
Să nu o tulburi greu cu vinul!

De-o lume mare fie-ţi dorul,
De casă şi de codru verde.
Chiar pasărea ce ştie zborul
De una singură se pierde…


luni, 25 aprilie 2011

Echilibru...

                   de D. Matcovschi

M-am deprins ca toată lumea
Şi cum e, aşa mi-e bine:
După ziuă vine noapte,
După noapte ziuă vine.

Întuneric şi lumină
Curg în timp şi-l fac integru,
Şi eu alb gândesc în ziuă
Şi gândesc în noapte negru.

E o luptă de contrarii
Toată opera naturii:
Creşte pom, iar lângă dânsul
Creşte patima securii…

E un veşnic echilibru
Cu-adevăr şi cu povaţă
Nu e viaţă fără moarte,
Dar nici moarte fără viaţă…

sâmbătă, 23 aprilie 2011

Dans...

Cuvintele noastre danseaza. Al tau conduce, il tine pe al meu de maini, privesc ochi in ochi, zboara neobservand nimic in preajma. Cuvantul meu si al tau au devenit unul de la care porneste un alt inceput, o noua forta ce trage Globul din urma...

Maestre, nu opri muzica!

 

vineri, 22 aprilie 2011

Odată...


Odată un tânăr şi bunicul său stăteau la umbra unui copac… La un moment dat, băiatul l-a întrebat pe bunic:
– Bunicule, poţi mă ajuţi să aflu răspunsul la o întrebare care mă frământă – cum ne găsim sufletul pereche?
Bătrânul a tăcut câteva secunde, apoi i-a răspuns nepotului:
– Ei bine, întrebarea ta e şi complicată şi simplă în acelaşi timp…
– Ce vrei să spui? Nu înţeleg…
Uitându-se ţintă în ochii copilului, bătrânul îi spuse:
– Bine… Când te uiţi în jurul tău vezi numai iarbă – ce ar fi să mergi puţin prin iarbă fără să te uiţi înapoi, mergi tot înainte şi încearcă să găseşti un fir frumos de iarbă pe care să mi-l aduci. Dar numai unul singur, ai înţeles?
După câteva minute băiatul s-a întors cu un fir de iarbă şi l-a dat bunicului său.
– Bine, nepoteţule, dar nu văd un fir frumos de iarbă la tine în mână.
– Păi ştii cum s-a întâmplat? răspunse copilul, mergeam prin iarba verde şi căutam un fir frumos, dar când găseam unul mă răzgândeam, îmi spuneam că precis găsesc altul încă mai frumos şi tot aşa, astfel am cules un fir oarecare. Doar mi-ai spus să nu mă uit înapoi şi exact aşa am făcut… 

 Bătrânul a zâmbit:
 – Băiete, aşa se întâmplă şi în viaţă… Iarba – sunt oamenii din jurul nostru. Iarba frumoasă – sunt oamenii care ne atrag. Câmpul cu iarba – e timpul. Când cauţi sufletul pereche, nu trebuie să faci tot felul de comparaţii în speranţa că vei găsi pe cineva mai bun. Dacă procedezi în acest mod, e doar o pierdere de vreme, aminteşte-ţi că „Timpul nu se mai întoarce” şi vei pierde ce ai avut…joi, 21 aprilie 2011

Cine e femeia?

                           de D. Matcovski

Plânge o femeie pe un mal de ape,
Lacrima pustie-i arde sub pleoape.
E amurgul roşu, parcă-ar fi de sânge,
Pe un mal de ape o femeie plânge...

Bate aprig vântul, apele-n furtună, 
Bat în piatră valuri, valurile tună.
Salcie bătrână dureros se frânge, 
Pe un mal de ape o femeie plânge...

Cerul e ca plumbul care se topeşte, 
Din ţărâne noaptea ca o vamă creşte.
Sub aripa nopţii pasărea se strânge, 
Pe un mal de ape, o femeie plânge...

Se aprind lumine, undeva departe, 
Călătoare umbre se întorc din moarte.
Zvon solemn de clopot sună pe aproape, 
O femeie plânge pe un mal de ape...

Cine e femeia şi de unde vine?
O cunoaşte cine? O aşteaptă cine?
Greu loveşte-n stâncă fulgerul, s-o crape, 
O femeie plânge pe un mal de ape...


marți, 19 aprilie 2011

Spune-mi ceva...

Spune-mi o vorbă frumoasă,
Te rog să-mi spui...
Azi dureros mă apasă
Povara amurgului...

Spune-mi o vorbă cuminte
Pe care o aştept,
Şi pune-mi ca înainte
Fierbinte, palma pe piept...

Întreabă-mă: "Ce-i cu tine?"
Sau nu mă-ntreba...
Pământul, în zbor se ţine,
De dragostea mea şi a ta...


luni, 18 aprilie 2011

Când inima şi dorul...


 Când inima şi dorul
Erau amici fideli
În sentimente şi-n dorinţe,
Pe lume nu existau îndrăgostiţi.

Atunci Zeiţa Iubirii
A despărţit inima şi dorul.
Şi oamenii au început
Să se îndrăgostească.


duminică, 17 aprilie 2011

Eliberare...

Iată-l pe Icar, rătăcit în labirintul propriu-lui suflet. Peste tot, în jurul lui, ziduri ridicate de propria sa gândire. Lanţuri nevăzute, născute din îndoieli şi prejudecăţi, îl ţin legat de labirint. Este o veşnică noapte şi doar din când în când se zăresc stelele speranţei.
Răsuflarea mohorâtă a Minotaurului răspândeşte teama şi groaza.
Va putea Icar să se elibereze?
Da, atunci când îşi va aduce aminte ce i-a spus tatăl lui, Dedal:
– Fiule, ridică-ţi privirea spre cer. Fiecare stea este un Icar care s-a eliberat de labirint. Ascultă chemarea şi sfatul lor. Caută să te înalţi în zbor, ca să devii, şi tu, o stea călăuzitoare pentru alţi Icari, dornici să se elibereze…

sâmbătă, 16 aprilie 2011

Strigăt...

Strig... 
dar nu mă aud...

Mi se pierde ecoul undeva în labirintul propriei fiinţe... Încearca să găsească drumul spre mine. Şi-l va găsi, dar ce folos?... Mă voi pierde în cel de-al doilea strigăt...

vineri, 15 aprilie 2011

In ploaie...


Pământul chiftea de umezeală… Pe cerul morocănos începură să se îmbulzească  norii grei şi plumburii care se lăsau greoi tot mai aproape de pământ, iar ochiul de jăratic al soarelui se iţea doar uneori prin pânza zdrenţuită a norilor. Începu să plouă… Primii stropi de ploaie loviră cu putere asfaltul, iar după câteva clipe ploaia se năpusti cu furie asupra pământului.
Mă întorceam de la serviciu, tot căznindu-mă că m-am reţinut mai mult. Doar nu am ştiut că va ploua atât de tare… De acum începu să se întunece şi nu se vedea nimic decât valurile ploii. Mi-am aruncat pe umeri mantaua de ploaie, şi croindu-mi drum de-a dreptul pe şoseaua pustiită, văzui ceva straniu în depărtare… se vedeau două luminiţe care se apropiau tot mai tare şi mai tare. Stând în loc, parcă hipnotizată, nu dintr-o dată îmi dădui seama că erau farurile maşinii ce se năpustise asupra mea. Am auzit doar un sunet ascuţit al frânelor maşinii. Priveam nedumerită maşina care se opri chiar lângă mine… Din maşină ieşi un tânăr cam enervat, strigând şi înjurând… S-a apropiat de mine şi uitându-se cu ură, mă apucă de umeri şi mă scutură puţin. Apoi se îmblânzi, mă trase de mână şi mă urcă în maşină aşa udă cum eram…

Ceva straniu se petrecea… Mă simţeam alături de el în siguranţă… Tânărul, aruncându-şi privirea blândă asupra mea, îmi zâmbi, apoi mă întrebă: „Unde locuieşti?”. Vocea sa dulce, inundă salonul maşinii. Nu i-am răspuns. Mă uitam la el şi nu puteam înţelege ce caut în maşină şi ce se va întâmpla mai departe… Dânsul luă jacheta şi mă înveli cu ea. Mirosea a fum de ţigară şi a parfum. Îmi plăcea atât de mult… Acest miros mă întoarse în trecut, în copilărie… De la bunelul meu tot timpul mirosea a fum şi miere de albină… El doar e prisăcar!
 Între timp ochiul de jăratic al soarelui se închise. Iar odată cu amurgul se reîntoarse şi ploaia. Răpăitul picăturilor de ploaie cu bulbuci acoperise toate zgomotele şi întreg orizontul, cât îl puteai surprinde cu ochii.
Numai oraşul nu putea fi acoperit. Oraşul cu luminile de neon, aprinse mai devreme, mi se părea o hartă împodobită cu bijuterii şi întinsă până departe sub frânghiile ploii…